Η εξέλιξη των εργαλείων

Ο άνδρας χαρακτηρίζεται από τα χέρια του. Συνεπώς κάθε επέκτασή τους οφείλει να είναι ξεχωριστή. Και επειδή όλοι οι άνδρες έχουν το γονίδιο της δημιουργίας, τα εργαλεία τους πρέπει να συνδυάζουν άποψη και λειτουργικότητα.

Η Kershaw, μετρώντας χρόνια εμπειρίας στην κατασκευή μαχαιριών συστήνει το μοντέλο AM-6 με πρωτότυπο σχεδιασμό που θα διευκολύνει κάθε εξόρμιση στην εξοχή και κάθε εργασία.

 

5 Sins